GORCE ULTRA-TRAIL® 2018 – REGULAMIN

Patronat Honorowy nad imprezą Gorce Ultra-Trail 2018 obieli:

Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Starosta powiatu Nowotarskiego, Krzysztof Faber
Starosta Limanowski, Jan Puchała
Wójt Gminy Mszana Dolna, Bolesław Żaba
Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Stanisław Jurkowski – GOSPODARZ BAZY ZAWODÓW

1. Środowisko naturalne
Jesteśmy częścią przyrody. Jako ludzie mamy takie samo prawo przebywać w górach i lasach jak wilki, rysie i sarny. Wierzymy, że jako istoty rozumne, możemy robić to w pełnym zrozumieniu praw natury i z poszanowaniem dla innych użytkowników środowiska naturalnego.

Jako biegacze mamy takie same prawo do korzystania z dróg, szlaków i ścieżek jak turyści i rowerzyści górscy. Wierzymy, że te trzy grupy mogą z sobą zgodnie koegzystować, respektując wzajemnie swoje prawa i obowiązki, przy zachowaniu należytej ostrożności na szlaku oraz przestrzeganiu zasady ograniczonego zaufania.

2. Ochrona przyrody
2.1 Gorce Ultra-Trail® to bieg rozgrywany w otoczeniu dzikiej, naturalnej przyrody, częściowo na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Respekt dla praw natury traktujemy jako najważniejsze przykazanie.

Biegacze to grupa rozumiejąca konieczność zachowania środowiska naturalnego w takim samym stanie, w jakim było ono przed biegiem. Niedozwolone jest zatem zostawianie jakichkolwiek śmieci na trasie biegu, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Biegacze łamiący te zasady mogą być ukarani karami czasowymi, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

2.2 Przy poruszaniu po terenie Gorczańskiego Parku Narodowego wszystkich zawodników obowiązuje Regulamin dla zwiedzających.

2.3 W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko, każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać własny kubek wielokrotnego użytku lub butelkę (bukłak) do uzupełniania zapasu płynów. Na punktach żywieniowych nie będzie jednorazowych kubków.

2.4 Każdy zawodnik zabiera ze sobą wszystkie odpadki, które wyprodukował. Odpadki i śmieci można zostawić na jednym z czterech punktów żywieniowych lub na mecie. Końcówka żela i zakrętka od butelki to też śmieci – należy je zabrać ze sobą. Zachęcamy także do zbierania śmieci po innych zawodnikach – w ramach solidarności biegaczy, niektórzy uczestnicy są mniej uważni lub zmęczeni i zostawiają śmieci przypadkowo.

2.5 Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać swoim numerem startowym wszystkie żele, batony energetyczne i inne produkty żywnościowe w opakowaniach, które zabiera na trasę. Markery dostępne będą w biurze zawodów.

3. Zasady etyczne
Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z ogólnymi zasadami sformułowanymi przez International Trail-Running Association. Podstawowym założeniem jest zapewnienie równych szans wszystkim uczestnikom i przeprowadzenie zawodów w formule indywidualnego testu możliwości sportowych. Z punktu widzenia każdego zawodnika oznacza to respektowanie trzech najważniejszych zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo, chroń środowisko. Zasady te realizowane są przez następujące reguły szczegółowe:

3.1 W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zgłoszeni i opłaceni zawodnicy.

3.2 Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Pomoc osób trzecich dozwolona jest wyłącznie w obrębie punktów żywieniowych.

3.3 Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia się należy bezwzględnie tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą. Skracanie trasy grozi dyskwalifikacją.

3.4 Każdy zawodnik zobowiązany jest udzielić – w miarę swoich możliwości – pomocy kontuzjowanym i potrzebującym pomocy, przede wszystkim poprzez zawiadomienie organizatorów i służb medycznych.

3.5 Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek środków dopingujących

3.6 Zabronione jest stosowanie w czasie biegu jakiejkolwiek przemocy słownej i fizycznej. Odnotowane przypadki będą karane dyskwalifikacją.

3.7 Numer startowy powinien być umieszczony w sposób widoczny dla innych zawodników, kibiców i sędziów, przez cały czas trwania zawodów.

3.8 Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora. W przypadku niezawiadomienia o rezygnacji z biegu, zostanie podjęta akcja poszukiwawcza, a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik.

4. Czas i miejsce
Gorce Ultra-Trail® odbędzie się w dniach 10 – 12 sierpnia 2018 roku.
Start poszczególnych dystansów nastąpi odpowiednio:
Studzionki Vertical 1,7 km – 10 sierpnia 2018, godz. 19.00
Gorce Ultra-Trail® 102 km – 11 sierpnia 2018, godz. 4.00
Gorce Ultra-Trail® 84/48 km – 11 sierpnia 2018, godz. 4.00
Ochotnica Challenge 20 km – 12 sierpnia 2018, godz. 9.00

Bazą zawodów jest Ochotnica Dolna. Start i meta dystansów 102, 84, 48 i 20 km nastąpi w Ochotnicy Dolnej. Studzionki Vertical – start i meta w Ochotnicy Górnej.

5. Trasa
5.1 Zawody zostaną rozegrane na pięciu dystansach:

Gorce Ultra-Trail®
– ok.  102 km i ok. 4320 m przewyższenia, 5 pkt. ITRA
– ok.  84 km i ok. 4120 m przewyższenia, 4 pkt. ITRA
– ok.  48 km i ok. 2590 m przewyższenia, 3 pkt. ITRA

Ochotnica Challenge
– ok.  20 km i ok. 950 m przewyższenia, 1 pkt. ITRA

Studzionki Vertical
– ok.  1,7 km i ok. 248 m przewyższenia

Zawodnicy zapisują się na wybrany dystans, z zastrzeżeniem że na dystanse 84 i 48 km zapisy prowadzone są łącznie (jedna stawka cenowa) i dopiero w trakcie biegu (ok. 41 km) każdy z uczestników decyduje, który z tych dystansów chce przebiec.

5.2 Dystans GUT 102 km – jako koronny dystans zawodów – traktowany jest w sposób szczególny.  Mogą w nim wystartować zawodnicy, których indywidualny indeks ITRA (ITRA Performance Index) wynosi co najmniej 400 pkt., a jeśli nie są sklasyfikowani w bazie danych ITRA, potrafią udokumentować ukończenie do daty rejestracji, co najmniej dwóch biegów górskich na dystansie co najmniej 50 km. Odpowiednie dane należy wpisać w formularzu rejestracji.

Na dystansie 102 km można wygrać nagrodę specjalną – Wielki Puchar Gorca (Gorc Trophy). Jeśli pierwszy zawodnik na mecie dystansu GUT 102 osiągnie czas 9 h 59 min 59 sekund lub krótszy, otrzyma nagrodę specjalną. Jeśli jednak czas zwycięzcy będzie dłuższy, nagroda nie zostanie przydzielona. Forma nagrody zostanie podana w późniejszym terminie.

5.3 Trasa biegu prowadzi w znakomitej większość po znakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach przyrodniczych. W celu zminimalizowania śladu kulturowego specjalne taśmy z oznaczeniami organizatora zostaną umieszczone jedynie w miejscach wątpliwych: skrzyżowaniach szlaków, ostrych zakrętach lub nieoznaczonych wcześniej ścieżkach leśnych. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z trasą przed biegiem i poruszania się zgodnie z oznaczeniami.

5.4 Odcinki asfaltowe zostały ograniczone do minimum, pojawiają się tylko na starcie, na przeł. Knurowskiej, w Obidowej, w Rzekach, w rejonie Szczawy oraz na mecie. We wszystkich tych miejscach zawody rozgrywane są przy utrzymanym ruchu pojazdów samochodowych. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym (Kodeks Drogowy, dział II art. 11-15, Ruch drogowy – Ruch pieszych LINK) i wykonywania poleceń służb porządkowych, służb drogowych i policji.

5.5 Mapy i pliki gpx ze szczegółowym przebiegiem tras będą dostępne na stronie internetowej biegu.

6. Limity czasowe i pomiar czasu
6.1 Na trasach obowiązują następujące limity czasowe:
Gorce Ultra-Trail® 102 km – 18 godz.
Gorce Ultra-Trail® 84 km – 16 godz.
Gorce Ultra-Trail® 48 km – 10 godz.
Ochotnica Challenge 20 km – 5 godz.
Studzionki Vertical 1,7 km – 30 min

6.2 Ponadto, na punktach kontrolnych biegu na dystansie 102, 84 i 48 km obowiązują następujące limity pośrednie:

Dystans

PK1 (25 km), Przełęcz Knurowska

PK2 (41 km), Rozdział tras

PK3 Rzeki

PK4 Szczawa

Meta

GUT 102 km

5 godz. (9:00)

----------

11 godz. (15:00)

15 godz. (19:00)

18 godz. (22:00)

GUT 84 km

5 godz. (9:00)

8 godz (12:00)

-----------

13 godz. (17:00)

16 godz. (20:00)

GUT 48 km

5 godz (9:00)

-----------

-----------

-----------

10 godz. (14:00)

Zawodnicy Ochotnica Challenge i Studzionki Vertical nie mają żadnych limitów pośrednich.

6.3 Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu zawodów, Organizator przewiduje ustawienie dodatkowych stałych i lotnych punktów kontrolnych

7. Punkty żywieniowe
7.1 Bieg rozgrywany jest w formule częściowej samowystarczalności. Oznacza to, że każdy zawodnik powinien samodzielnie skalkulować własne zapotrzebowanie na jedzenie i picie w trakcie całego biegu i pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zaopatrzyć się w konieczne produkty, a punkty żywieniowe traktować jako niezbędne uzupełnienie. Dostępne będą następujące punkty żywieniowe.
Na trasie GUT 102:
– Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
– Obidowa (ok. 43 km)
– Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 63 km)
– Szczawa (ok. 83 km)
Na trasie GUT 84 km:
– Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
– Jaszcze (ok. 35 km)
– Rzeki, Polana Trusiówka (ok. 47 km)
– Szczawa (ok. 67 km)
Na trasie GUT 48 km:
– Przełęcz Knurowska (ok. 25 km)
– Jaszcze (ok. 35 km)

Ponadto zawodnicy najdłuższej trasy mogą we własnym zakresie korzystać ze schronisk turystycznych znajdujących się na trasie:
– Turbacz (ok. 33 km)
– Stare Wierchy (ok. 45 km)
Uwaga: na Długiej Hali (32 km) prowadzony jest kulturowy wypas owiec, zwykle u bacy można kupić żętyce i oscypki.

7.2 Szczegółowe menu na punktach żywieniowych zostanie podane w komunikacie technicznym przed zawodami

73. Sklepy znajdują się na trasach 102 i 84 km: Przełęcz Przysłop i Szczawa.

8. Wyposażenie obowiązkowe i zalecane
8.1 Każdy uczestnik musi posiadać przez cały czas trwania zawodów:
– włączony, sprawny i naładowany telefon komórkowy, którego numer podał w zgłoszeniu
– folię NRC w minimalnym rozmiarze 140×200 cm (standardowa wielkość)
– własny kubek lub butelkę na napoje (na punktach nie będzie kubków jednorazowych)
– numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu umieszczony w widocznym miejscu
– czołówkę z kompletem baterii (dystans 102, 84 i 48 km)

8.2 Zaleca się:
– dostosowanie obuwia i ubioru do trudnej górskiej trasy i przewidywanych warunków pogodowych
– posiadanie pojemnika na wodę o minimalnej pojemności 1,5 litra
– ślad gpx wgrany na telefon lub zegarek biegowy
– posiadanie podstawowej apteczki medycznej.

9. Rejestracja, opłaty startowe, limit uczestników
9.1 W biegu GUT może wziąć udział osoba, która w dniu biegu ma ukończone 18 lat.
Ochotnica Challenge 20 km oraz Studzionki Vertical może wziąć udział osoba, która w dniu biegów ukończyła 16 lat, pod warunkiem dostarczenia do biura zawodów, pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

9.2 Zgłoszenie do biegu odbywa się poprzez link do formularza rejestracyjnego dostępny na stronie internetowej Gorce Ultra-Trail® w zakładce ZGŁOSZENIA, a po zamknięciu zapisów online, w biurze zawodów.

9.3 Zapisy są możliwe do wyczerpania limitu, który wynosi łącznie dla wszystkich biegów 950 zapisanych i opłaconych osób. Dla poszczególnych dystansów są to następujące liczby:
– GUT 102 – 150 osób
– GUT 84 i 48 km – 500 osób (łącznie)
– Ochotnica Challenge 20 km – 250 osób
– Studzionki Vertical 1,7 km – 50 osób

Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 3 sierpnia 2018 r lub do wyczerpania limitów miejsc. Po tym terminie zapisy będą możliwe w biurze zawodów, jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany.
9.4 Integralnym elementem procesu rejestracji jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości obowiązującej na dzień zaksięgowania wpłaty.

9.5 Tylko zgłoszenia opłacone do 10 lipca 2018 roku gwarantują otrzymanie pełnego pakietu startowego.

9.6 Ustala się następujące wysokości opłat startowych:

Dystans

do 31.05.2018

1.06.2018 - 31.07.2018

1.08.2018 - 12.08.2018

GUT 102 km

180 zł

210 zł

260 zł

GUT 84/48 km

150 zł

180 zł

210 zł

OC 20 km

80 zł

110 zł

130 zł

SV 1,7 km

30 zł

40 zł

50 zł

9.7 Opłaty startowej należy dokonać przelewem online zgodnie z instrukcją zawartą na stronie rejestracji do biegu, lub zgodnie z instrukcją przesłaną mailem.

9.8  Na liście startowej zawodnicy pojawiają się dopiero po zaksięgowaniu opłaty.

9.9 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz prawo do zwiększenia puli pakietów startowych.

9.10 Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

10. Rezygnacje  i przepisywanie pakietów startowych
10.1 W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów organizator zwraca 50% wpisowego do dnia 31 maja 2018 roku. Po tym terminie zwrot opłaty wpisowej nie jest możliwy.

10.2 Przepisanie na inny dystans możliwe jest do dnia 31 lipca 2018. W przypadku przepisania z krótszego dystansu na dłuższy konieczne jest wyrównanie opłaty wpisowej do wysokości obowiązującej w dniu przepisania. W przypadku przepisania na dystans krótszy organizator nie zwraca różnicy wpisowego. Przepisanie jest możliwe w ramach wolnych miejsc na dany dystans.
Za operację zmiany przez uczestnika dystansu organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł. Przepisanie staje się skuteczne dopiero po zaksięgowaniu wpłaty i po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego od Organizatora.

10.3 Przepisanie pakietu na innego zawodnika jest możliwe do 31 lipca 2018. Zawodnik oddający pakiet informuje o tym fakcie organizatora wiadomością e-mail z podaniem danych nowego zawodnika. Nowy uczestnik rejestruje się do biegu jak normalny uczestnik bez wniesienia opłaty startowej. Zawodnicy rozliczają się miedzy sobą. Za operację przepisania uczestnika organizator pobiera opłatę w wysokości 40 zł. Przepisanie staje się skuteczne dopiero zaksięgowaniu wpłaty i po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego od Organizatora.

10.4 Adres mailowy Organizatora, na który należy wysłać informacje to: kontakt@gorceultratrail.pl. Konto do wniesienia opłaty manipulacyjnej to:
Fundacja Run Vegan – GUT
Karmelicka 15/37, Warszawa
NIP: 5252731220
Fundacja RV: mBiznes konto pomocnicze – GUT
71 1140 2004 0000 3302 7737 4900

11. Biuro zawodów
11.1 Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Ochotnicy Dolnej.

11.2 Adres biura zawodów : Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej, Dłubacze 173b, 34-452 Ochotnica Dolna
Szefowa Biura Zawodów: Joanna Fabińska vel Bronka, bronka@runvegan.pl

11.3
Biuro zawodów pracuję w następujących godzinach:

piątek, 10 sierpnia 16.00 – 23.00
sobota, 11 sierpnia 18.00 – 20.00
niedziela, 12 sierpnia 7.30 – 8.30

12. Klasyfikacje i nagrody

Klasyfikacje:
1. Klasyfikacje generalne K i M na dystansach 102 km, 84 km, 48 km, 20 km i 1,7 km.

2. Klasyfikacje wiekowe na dystansie 102 km, 84 km, 48 km, 20 km:
M do 32 lat         K do 32 lat
M 33 – 44 lat     K 33 – 44 lat
M 45 +                  K 45 +

Podział na kategorie wiekowe został opracowany na podstawie danych historycznych i ma możliwie wyrównać liczbę zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrody:
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej Open K i Open M na wszystkich dystansach otrzymują statuetki i nagrody. W ramach pozyskanych środków od sponsorów, nagrody rzeczowe otrzymają także zdobywcy miejsc IV-VI w klasyfikacji generalnej Open K i Open M na wszystkich dystansach. Wyjątkiem jest Studzionki Vertical gdzie statuetki i nagrody otrzymują wyłącznie zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Open K i Open M.
Zdobywcy miejsc I – III w wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują pamiątkowe statuetki.
Nagrody w kategorii OPEN i wiekowych dublują się.

W celu weryfikacji poprawnego pokonania tras przez zawodników miejsc I-III w klasyfikacji Open K i Open M na wszystkich dystansach, organizator może zażądać dostarczenia przez tych zawodników śladu gpx z zapisem pokonanej trasy.

13. Kary regulaminowe
Zawodnicy łamiący postanowienia regulaminu mogą być ukarani karami czasowymi od 5 min do 1 godziną, a w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

14. Świadczenia
14.1 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia następujące świadczenia:
– prawo startu w zawodach na wybranym dystansie
– 4 punkty żywieniowe na trasie 102 km, 4 punkty żywieniowe na trasie 84 km, 2 punkt żywieniowy na trasie 48 km.
– posiłek regeneracyjny na mecie
– obsługa sędziowska, pomiar czasu
– numer startowy z chipem do pomiaru czasu
– pamiątkowy medal na mecie dla zawodników, którzy ukończyli bieg w limicie czasu.
– zabezpieczenie medyczne na trasie
– depozyt
– ubezpieczenie NNW

14.2 Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta. Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów.  Depozyt będzie do odbioru na mecie za okazaniem numeru startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

14.3 Odprawa techniczna dla zawodników trzech długich dystansów odbędzie się w piątek 10 sierpnia 2018 roku w Ochotnicy Dolnej o godzinie 20:30. Dokładne miejsce odprawy zostanie podane w komunikacie technicznym na kilka dni przed startem.

15. Wykorzystanie wizerunku, dane osobowe
15.1 Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprez Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. Obejmuje to również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

15.2 Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

15.3 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309). Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

15.4 Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku do promocji i organizacji imprez Organizatora w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.

16. Organizator
16.1 Organizatorem zawodów są: Fundacja Run Vegan, KRS 0000706705 i firma Run Vegan, NIP 1230522257.

 

17. Postanowienia końcowe
17.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie biegu.
17.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
17.3 Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
18.4 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.